Návod na montáž doplnkových prvkov odkvapového systému – Roofart SK...

Návod na montáž doplnkových prvkov odkvapového systému

Všetky tipy

Pri montáži odkvapu do kanalizácie, nie je potrebné použiť koleno ale stačí použit na zvod zvodový konektor RC. Týmto spôsobom je zvod priamo napojený do RC alebo do usadzovacej nádrže (DEP)

 

Ak chcete spojiť dva zvody (BU) do jedného použite napojenie zvodu RB

Klapka pre zber dažďovej vody EC je pripojená na zvod BU a umožňuje odviesť dažďovú vodu napr. do suda pre neskoršie použitie.

Pri strechách bez odkvapu s priamym odtokom dažďovej vody do zvodu, sa môže použiť okrúhly kotlík PC. Otvory na pripevnenie kotlíka si taktiež možete vyrezať  vo vnútri kotlíka a namontujete do potrebného sklonu podľa smeru toku vody.